Giỏ hàng

Trà Mộc Châu

Trà Đen The Lover Tea 100g - Black Tea cao cấp từ búp chè cao nguyên Mộc Châu
-5%
22,800₫ 24,000₫
Trà Đen The Lover Tea 200g - Black Tea cao cấp từ búp chè cao nguyên Mộc Châu
-5%
44,650₫ 47,000₫
Trà Đen The Lover Tea 500g - Black Tea cao cấp từ búp chè cao nguyên Mộc Châu
-5%
110,200₫ 116,000₫
TRÀ ĐEN TÚI LỌC The Lover Tea 30g (15 túi lọc x 2g)
-5%
30,400₫ 32,000₫
TRÀ XANH MỘC CHÂU The Lover Tea 100g
-5%
33,250₫ 35,000₫
TRÀ XANH MỘC CHÂU The Lover Tea 200g
-5%
66,500₫ 70,000₫
TRÀ XANH Mộc Châu The Lover Tea 80g (Hộp 10 gói) - Chè búp cao cấp từ cao nguyên Sơn La
-5%
36,100₫ 38,000₫
TRÀ XANH TÚI LỌC The Lover Tea - Hộp 10 gói
-5%
24,700₫ 26,000₫
TRÀ XANH TÚI LỌC The Lover Tea - Hộp 20 gói
-5%
45,600₫ 48,000₫