Giỏ hàng

Trà Tân Cương Thái Nguyên

TRÀ TÂN CƯƠNG HẢO HẠNG The Lover Tea 200g - Chè Đinh Thái Nguyên vị đậm đà, hậu ngọt
-5%
150,100₫ 158,000₫
Trà Tân Cương ĐẶC BIỆT The Lover Tea 200g - Chè Thái Nguyên 1 nõn tôm, 2 lá, vị đậm đà hậu ngọt
-5%
112,100₫ 118,000₫
Trà Tân Cương ĐỆ NHẤT The Lover Tea 200g - Chè Thái Nguyên 1 nõn tôm, 3 lá, vị đậm đà hậu ngọt
-5%
64,600₫ 68,000₫
Trà Tân Cương ĐỆ NHỊ The Lover Tea 100g - Chè Thái Nguyên 1 nõn tôm, 3-4 lá, vị đậm đà hậu ngọt
-5%
27,550₫ 29,000₫
TRÀ TÂN CƯƠNG HẢO HẠNG The Lover Tea 100g - Chè Đinh Thái Nguyên vị đậm đà, hậu ngọt
-5%
76,000₫ 80,000₫
Trà Tân Cương ĐẶC BIỆT The Lover Tea 100g - Chè Thái Nguyên 1 nõn tôm, 2 lá, vị đậm đà hậu ngọt
-5%
57,000₫ 60,000₫
Trà Tân Cương ĐỆ NHẤT The Lover Tea 100g - Chè Thái Nguyên 1 nõn tôm, 3 lá, vị đậm đà hậu ngọt
-5%
33,250₫ 35,000₫
Trà Tân Cương ĐỆ NHỊ The Lover Tea 200g - Chè Thái Nguyên 1 nõn tôm, 3-4 lá, vị đậm đà hậu ngọt
-5%
52,250₫ 55,000₫